eos.studio

Wizerunek ma znaczenie

Ministerstwo Sprawiedliwości

Opracowanie logo wraz z księgą znaku dla urzędu

Projekt zakładał, w pierwszej fazie, wykonanie nowego znaku dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministra Sprawiedliwości, a następnie stworzenie księgi znaku i podstawowych akcydensów. Wedle wypracowanych założeń zarówno znak jak i identyfikacja miały być możliwie proste i czyste w przekazie, przy jednoczesnym ukazaniu powagi urzędu.