eos.studio

Wizerunek ma znaczenie

SŁUŻBA WIĘZIENNA

Opracowanie księgi identyfikacji wizualnej urzędu w oparciu o istniejący znak

Projekt zakładał wykonanie księgi identyfikacji wizualnej urzędu oraz ujednolicenie materiałów w oparciu o wcześniej wykonany znak nie będący naszego autorstwa (autorem jest Alicja Ozaist). Finalne działo musiało być zgodne z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie znaku graficznego Służby Więziennej.